Click on the category to browse FAQs.
  • Generell info (1)

    Når du oppretter en sak i dette support systemet, vil du bli registrert som kunde, for å få tilbakemeldinger må du oppgi korrekt epost adresse og telefon nummer som du kan nåes på.

    oprettelse av sak kan medføre en kostnad som vil bli fakturert. for å unngå faktura gebyr kan du også velge å betale med kort, McMox har avtale med iZettle slik at vi tar alle norske bank kort samt Visa og Mastercard.

    utstyr innlevert til verksted av private vil ikke bli utlevert uten at det er gjort opp med kort eller kontant.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!